Werkwijze

  • onderzoek naar de toedracht aan de hand van medische dossiers; inspectierapporten (IGZ en Arbeidsinspectie), ongeval rapportages, interne onderzoeken, justitiële documenten;
  • opnemen van verklaringen en/of onderzoek op locatie;
  • medisch– en juridische beoordeling van de aansprakelijkheid;
  • onderhouden van contacten met belangenbehartigers van patiënten, cliënten, werknemers (advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars);
  • onderhouden van contacten met artsen, medisch specialisten, directies, klachtenfunctionarissen en vertrouwenspersonen;
  • opstellen van expertise rapporten;
  • rapporteren aan onze opdrachtgevers (verzekerden en verzekeraars);
  • inschatten van proceskansen;
  • behandeling en advocatuur inzake gerechtelijke- en tuchtrecht procedures.

Wij bieden onze opdrachtgevers een volledige behandeling van aansprakelijkstellingen vanaf de melding via een tussenpersoon aan de verzekeraar tot aan de finale afwikkeling.

Wij houden verzekeraars, schadebehandelaren van tussenpersonen, verzekerden en belangenbehartigers voortdurend op de hoogte van de stand van zaken.