Specialisme

  • toedrachtsonderzoek inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid/ schuldvraag van instellingen, overheden ingeval van professionele beroepsfouten, vermeend verwijtbaar handelen of nalaten daarvan;
  • medisch- en juridisch causaliteits-onderzoek;
  • forensisch geneeskundige / psychiatrische expertise;
  • beoordeling van dekkingsvraagstukken op aansprakelijkheidspolissen;
  • toedrachtsonderzoek naar ernstige vormen van mishandeling, zedenmisdrijven, grensoverschrijdend gedrag;
  • toedrachtsonderzoek naar ernstige vormen van (kinder-)mishandeling, seksueel misbruik, mishandeling en grensoverschrijdend gedrag.

 Rechtsgebieden

  • aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, tuchtrecht.