Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn verzekeraars en grote tussenpersonen van:

 • ziekenhuizen; klinieken; revalidatie centra; GGZ- instellingen; jeugdpsychiatrie; verslavingszorg;
 • bureaus Jeugdzorg, Veilig Thuis;
 • laboratoria voor bevolkingsonderzoeken; pathologische laboratoria; diagnostische centra;
 • trombose diensten; thuiszorginstellingen, GGD’n;
 • ouderenzorg instellingen;
 • instellingen voor verstandelijk gehandicapten;
 • vrijgevestigde medisch specialisten, fysiotherapeuten;
 • huisartsen, huisartsenposten, tandartsen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, chiropractici;
 • ambulancediensten / urgentiegeneeskunde.
 • instellingen voor maatschappelijk werk;
 • vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen.