Medische expertises en experts

SMI verricht medische expertises naar aanleiding van vermeende medische fouten bij behandelingen die hebben geleid tot lichamelijke en/of psychische schade bij patiënten/cliënten. De rapportages voldoen aan de Richtlijn Medische Specialistische Rapportage. De meeste medische expertises vinden plaats door middel van dossieronderzoek aan de hand van medische dossiers en interne onderzoeksrapporten.

Wij beschikken over een team van medische adviseurs op nagenoeg ieder medisch specialisme.

Ook werken wij samen met professionele ervaren experts en hulpverleners zoals gedragswetenschappers, psychologen, laboranten, tandprotheticus, chiropractici.

Onze medische adviseurs rapporteren als expert overeenkomstig de richtlijnen van de KNMG, de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Specialistische Rapportage en de experts rapporteren op basis van de professionele richtlijnen en protocollen op hun vakgebied.