Informatie voor patiënten/cliënten, zaakwaarnemers en verzekerden

Gedragscode GOMA

Patiënten die te maken hebben met onbedoelde medische schade die mogelijk veroorzaakt is door een medische fout en/of een fout door een professionele beroepsbeoefenaar kunnen zich informeren door de gedragscode GOMA te raadplegen. Dit is een gedragscode die zorgt voor optimale helderheid voor patiënten na een medisch incident of professionele fout van een arts, behandelaar/therapeut of hulpverlener. Zo is in deze code vastgelegd dat patiënten kunnen beschikken over volledige medische en/of behandeldossiers. De gedragscode moet leiden tot een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheid en de afwikkeling van een klacht of claim bevorderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ernaar wordt gestreefd dat een patiënt in principe binnen drie maanden moet horen of aansprakelijkheid wordt erkend of afgewezen. Als dat niet mogelijk is, wordt een patiënt hierover geïnformeerd. De gedragscode stelt de patiënt centraal en is bedoeld voor mensen die van mening zijn dat zij mogelijk schade hebben opgelopen door onjuist handelen van een hulpverlener of zorgorganisatie. SMI volgt de gedragscode, maar is bij de uitvoering van haar werkzaamheden ook afhankelijk van haar opdrachtgevers de zorgorganisaties, aansprakelijkheidsverzekeraars en de medewerking van uw belangenbehartiger.

U treft informatie aan over de gedragscode GOMA op www.deletselschaderaad.nl.
De gedragscode Verzekeraars 2015 kunt u downloaden via www.verzekeraars.nl.