SMI is gespecialiseerd in behandeling van aansprakelijkstellingen en werkt voor verzekeraars van instellingen in de gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen.

SMI expertises

Wij behandelen aansprakelijkstellingen van cliënten en patiënten naar mogelijk verwijtbaar handelen van professionele beroepsbeoefenaren en medewerkers. Dat doen wij door middel van onderzoeken naar de toedracht van handelen en causaliteitsonderzoeken.

Zo onderzoeken wij medische aansprakelijkheid van medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepsgroepen. Ook doen wij onderzoek naar het handelen van professionele hulpverleners in de jeugdzorg, maatschappelijke organisaties, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg enzovoorts.

Sinds 1995 onderzoeken wij aansprakelijkstellingen, dit doen wij in samenwerking met gespecialiseerde juridische/medische adviseurs en experts op terreinen waar professionele hulpverleners werkzaam zijn in instellingen en organisaties.

Onze opdrachtgevers zijn Nederlandse verzekeraars en de grotere assurantiekantoren (captives) en internationale verzekeraars.  Wij bieden onze opdrachtgevers een volledige service bij de behandeling en afhandeling van aansprakelijkstellingen.

SMI expertises volgt de gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld door de Letselschade Raad en de Gedragscode Verzekeraars. Deze gedragscodes kunt u bij ons opvragen of eenvoudig opzoeken via het internet.